Mai 2020 | Den 29. Internationalen DEULUX-Laf vum 14.11.2020 ass ofgesot

D’LG Langsur e.V. huet décidéiert, den 29. Internationalen DEULUX-Laf vum 14.11.2020 ofzesoen, an dat aus dësen Uersaachen:

  • Als Organisater vum DEULUX-Laf hu mär eng grouss Veräntwertung fir d’Gesondheet vun de Läfer a Läferinnen. Wéi et elo ausgesäit schéngt et äis onveräntwertlech ze sinn, am Hierscht esou eng grouss Cours ze organiséieren, wa mär d’Sécherheet an d’Gesondheet vun alle Läferinnen, Läfer, a vun alle Leit déi äis hëllefen, wëlle garantéieren.
  • Den DEULUX-Laf ass déi 10 km Cours a Rheinland-Pfalz, wou am meeschte Leit matlafen. Mär hunn a wëlle fir dëse Laf eng héich Qualitéit bäibehalen. Well mär net wësse wéi mär kënnen an däerfe plangen, a wéint der kuerzer Zäit déi mär hunn, (am beschte Fall vun Enn August bis Ufank November), ass et net méiglech, de Laf op deem selwéchte Niveau wéi fréier ze halen.
  • Als Comité vun der Lg Langsur e.V. hu mär och eng finanziell Veräntwertung vis-à-vis vun eisem Veräin a vun eise Memberen. Well Geld aus Sponsering a vun aner Säiten eventuell ewechfällt, wéinst den héige d’Fixkäschten, an och wéinst der héiger Onsécherheet, wär de Risiko vill ze grouss, un d’Plange vum Laf an der gewinnter Manéier ze denken. En eventuellen enorme finanzielle Schued musse mär eisem Veräin erspueren.

Aus all dëse Grënn organiséiere mär den DEULUX-Laf 2020 an der gewinnter Form net. Den 29. Internationalen DEULUX-Laf gëtt 2021 organiséiert.
Mär denken drunn,   fir de 14.11.2020 en DEULUX-Frëndschaftslaf ofzehalen. Wat dat ugeet, woarde mär op d’Ëntwécklung vun der aktueller Situatioun, op der Rot vun der Regirung, vum RKI a vum LVR.

Mär hoffen op Äert versteesdemech. Haalt Äech fit a bleiwt gesond.
De Comité (Vorstand)
LG Langsur e.V.

 
 
 

Andere Besucher haben sich danach folgende Artikel angesehen:

 

...wurde zuletzt vor zwei Tagen angesehen

 

...wurde zuletzt vor zwei Tagen angesehen